Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Khi quý khách đặt mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, quý khách đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Mục tiêu của các Điều khoản và Điều kiện này là nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

THỎA THUẬN

 • Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả các Đơn hàng và Hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi liên quan đến việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Các Điều Khoản & Điều Kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Đệ Nhất Đỉnh và Khách hàng, thay thế mọi thỏa thuận hiện có giữa hai bên. Bất kỳ điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản Điều khoản và Điều kiện này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi người có thẩm quyền của chúng tôi.
 • Khi Quý khách gửi Đơn hàng cho chúng tôi và cung cấp thông tin để giao hoặc nhận hàng, điều này không có nghĩa là Quý khách đã chính thức chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện ở đây không ảnh hưởng đến quyền pháp định của Quý khách, bao gồm quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải đúng với mô tả, phù hợp với mục đích sử dụng và có chất lượng đạt yêu cầu.
 • Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối và thay thế mọi điều khoản do Quý khách đề ra. Bất kỳ điều kiện nào mà Quý khách gửi, đề xuất hoặc quy định dưới bất kỳ hình thức nào, vào bất kỳ thời điểm nào, dù là bằng văn bản qua email hay bằng lời nói, đều sẽ bị từ bỏ và không có hiệu lực.
 • Bất kỳ điều khoản hoặc thay đổi nào khác đối với các Điều khoản và Điều kiện này chỉ có giá trị ràng buộc khi được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản có chữ ký.

ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN

Khi Quý khách đặt hàng, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân trên trang web và tuân thủ hướng dẫn về quy trình đặt hàng cũng như thực hiện các điều chỉnh cho các đơn hàng tiếp theo trước khi gửi chúng đi.

Cách hình thành giao dịch

 • Thông tin cung cấp qua Bảng Điều khoản và Điều kiện cùng các chi tiết khác trên trang web chỉ là lời mời mua hàng và không tạo thành một đề nghị mua bán. Không có hợp đồng nào về sản phẩm được hình thành giữa Đệ Nhất Đỉnh và Quý khách cho đến khi Quý khách nhận được phản hồi từ Đệ Nhất Đỉnh (qua email hoặc tin nhắn) chấp nhận đề nghị mua hàng (chấp nhận Đơn hàng) và Đơn hàng của Quý khách được xác nhận thành công.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giao hàng sau khi chúng tôi đã chấp nhận đơn đặt hàng. Quý khách sẽ nhận được thông báo rõ ràng qua email, trong một văn bản mang tựa đề “Xác Nhận Đơn Hàng”, xác nhận rằng chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của Quý khách. Trừ khi chúng tôi đã một lần nữa xác nhận chấp nhận đơn hàng của Quý khách, bất kỳ email, thư, fax hoặc bất kỳ thông báo nào khác gửi đến cho Quý khách chỉ mang tính chất thông tin và không phải là một xác nhận đơn hàng. Trong trường hợp được xác nhận, chúng tôi sẽ cung cấp số đơn hàng và thông tin sản phẩm mà Quý khách đã đặt. Tùy thuộc vào đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận đơn hàng của Quý khách vì nhiều lý do, bao gồm cả việc không có hàng hoặc cung cấp sản phẩm khác (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách gửi lại đơn hàng trước).
 • Để hoàn tất việc đặt hàng, Quý khách vui lòng tuân thủ các bước trong quy trình mua sắm trực tuyến trên trang web. Ngay sau đó, Quý khách sẽ nhận được thông báo xác nhận đơn hàng, là bước cuối cùng xác nhận rằng đơn hàng của Quý khách đã được nhận và đang được xử lý.
 • Hợp đồng chỉ áp dụng cho các sản phẩm được chúng tôi gửi đến quý khách. Trong trường hợp đơn hàng của quý khách bao gồm nhiều sản phẩm, chúng tôi có thể giao chúng trong các gói hàng riêng biệt và vào các thời điểm khác nhau.
 • Khi quý khách đặt hàng trên trang web, điều này ngụ ý rằng quý khách đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện mới nhất mỗi khi đặt hàng.

Giá và Phương thức thanh toán

Dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin, mô tả và giá trên trang web của chúng tôi là chính xác, nhưng đôi khi có thể xảy ra những sự cố. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra bất kỳ sai sót nào về giá của sản phẩm mà Quý khách đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho Quý khách và cung cấp các lựa chọn để xác nhận đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng đó. Nếu không thể liên lạc được với Quý khách, chúng tôi sẽ tự động hủy đơn hàng. Trong trường hợp Quý khách quyết định hủy đơn hàng trước khi hàng được vận chuyển và đã thanh toán trước, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đã thanh toán cho Quý khách.

Đặt nhầm đơn hàng

Nếu Quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với Đơn hàng của mình sau khi đã gửi Đơn hàng tới trang Web, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của quý khách.

Từ chối đơn hàng

 • Chúng tôi giữ quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên trang web bất kỳ lúc nào và/hoặc loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang web. Dù chúng tôi cố gắng thực hiện tất cả các Đơn hàng, có thể có những trường hợp ngoại lệ khi chúng tôi phải từ chối thực hiện Đơn hàng sau khi Xác Nhận Đơn Hàng đã được gửi, và chúng tôi có quyền làm điều đó vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi.
 • Nếu chúng tôi hủy bỏ Đơn hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của Quý khách hoặc bên thứ ba liên quan đến việc thu hồi bất kỳ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi, bất kể sản phẩm đó đã được bán cho Quý khách hay chưa, hoặc việc chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang web, hoặc từ chối hoặc chấp nhận đơn hàng.

GIAO HÀNG

 • Đệ Nhất Đỉnh sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà Quý khách yêu cầu trong đơn đặt hàng.
 • Đệ Nhất Đỉnh sẽ giao hàng trong khoảng thời gian đã định trước cho Quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật trong Xác Nhận Đơn hàng). Tuy nhiên, Đệ Nhất Đỉnh không thể xác định ngày giao hàng chính xác khi Quý khách đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn hàng.
 • Đệ Nhất Đỉnh sẽ thông báo cho Quý khách nếu có sự chậm trễ trong việc giao hàng, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, Đệ Nhất Đỉnh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.
 • Khi hàng được giao, Quý khách cần kiểm tra sản phẩm để phát hiện lỗi hoặc hư hại trước khi ký nhận.
 • Một số địa điểm Đệ Nhất Đỉnh không thể giao hàng. Nếu trường hợp này xảy ra, Đệ Nhất Đỉnh sẽ thông báo cho Quý khách qua thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.
 • Mọi rủi ro sẽ do Quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì Quý khách vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Khi đó, rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho Quý khách, Đệ Nhất Đỉnh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay hư hại nào đối với sản phẩm.
 • Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng, đặc biệt là khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn để mở.
 • Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận hàng, Đệ Nhất Đỉnh sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.
 • Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Quý khách, hoặc nếu Quý khách không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển, Đệ Nhất Đỉnh sẽ xử lý bằng một trong hai cách thu phí lưu kho hợp lý cùng các chi phí phát sinh khác mà quý khách phải chịu hoặc sản phẩm sẽ không còn khả dụng để giao hoặc nhận, và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho quý khách về việc hủy hợp đồng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí mà quý khách đã thanh toán cho hợp đồng nói trên.

HỦY ĐƠN HÀNG TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG (SẢN PHẨM KHÔNG CÓ LỖI)

Nếu Quý khách muốn hủy đơn hàng, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi. Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ khoản phí nào khi hủy đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi hàng đã được gửi đi, đơn hàng sẽ không thể hủy được và sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn của bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng.

SẢN PHẨM LỖI

 • Tất cả thông tin về sản phẩm trên trang web đều được cung cấp mà không bao gồm bất kỳ sự đảm bảo, ngụ ý hoặc biểu đạt nào về chất lượng của sản phẩm.
 • Hình ảnh của sản phẩm trên trang web có thể không hoàn toàn trùng khớp với sản phẩm thực tế mà quý khách nhận được.
 • Chúng tôi đề nghị nếu quý khách nhận được sản phẩm không đạt yêu cầu, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi. Xin quý khách vui lòng cung cấp mã số Đơn hàng, thông tin cá nhân bao gồm tên và địa chỉ, chi tiết về sản phẩm gặp vấn đề, cùng lí do cụ thể cho việc trả hàng. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu trả hàng hoặc cung cấp sản phẩm thay thế cho quý khách một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
 • Khi nhận được Sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và sớm nhất có thể, thông báo cho quý khách về quyền được thay thế hoặc trả hàng (nếu có) qua email.
 • Dù sản phẩm trả lại không phát hiện lỗi, chúng tôi có quyền quyết định không thực hiện bất kỳ sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả nào. Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách thanh toán phí vận chuyển và các dịch vụ tương ứng theo biểu phí chuẩn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, phí, hoặc chi phí nào phát sinh từ quyết định này, miễn là nó tuân thủ pháp luật.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện mới này. Khi bạn gửi đơn hàng trên trang web, điều này chỉ được thực hiện dưới điều kiện của các Điều khoản và Điều kiện hiện tại vào thời điểm đó. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mỗi khi gửi đơn hàng.