Bộ đại tự câu đối 1m76 bằng đồng khảm tam khí

10.500.000