Tượng truyền thần bằng đồng đỏ cao 42cm, nặng 16-18kg

Giá liên hệ

Danh mục: