Tượng truyền thần bằng đồng đỏ cao 48cm, nặng 21-23kg

Giá liên hệ

Danh mục: